Oudercontacten & Oudercommissie

Oudercontacten

In het belang van de kinderen wordt er veel waarde gehecht aan contact met de ouders. Om het kind optimaal te kunnen begeleiden en verzorgen moeten de ouders op de hoogte zijn van wat er op de opvang gebeurt en moet de pedagogisch medewerker iets afweten van de situatie thuis. Het is in het belang van het kind, elkaar wederzijds op de hoogte te houden.Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Deze volgt de ontwikkeling van het kind en is eerste aanspreekpunt ouders. De meeste contacten vinden mondeling plaats bij het brengen en halen van de kinderen.

Voor de kinderen in de dagopvang hebben we ook een schriftelijke informatie uitwisseling (communicatieschrift en groeimap). Verder kent Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes verschillende manieren van oudercontact:

  • Ouderavond
  • Oudergesprekken
  • Georganiseerde activiteiten met ouder en kind ( paaseieren zoeken, BBQ, speurtocht, pake en beppe /opa en oma ochtenden)
  • Nieuwsbrief
  • Facebook

Oudercommissie

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes vindt het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de opvang van hun kind(eren). Ouders worden middels de oudercommissie in de gelegenheid gesteld om mee te denken over de manieren waarop de kwaliteit van de opvang gehandhaafd of eventueel verbeterd kan worden. Tevens wordt de oudercommissie betrokken bij het organiseren van een ouderavond en organiseren ze gezamenlijk met het team activiteiten voor de kinderen en ouders.

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op met Mirjam Monkel of Gretha Voskuilen voor meer informatie:

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes
Schoterlandseweg 81
8414 LP Nieuwehorne

Telefoon (0513) 54 30 88
E-mail sinnestrieltsjes@berneplak.nl

© 2013 Berneplak de Lytse Sinnestrieltjes · Ontwikkeld door E-COMMERZ