Team

Door een vaste personeelsbezetting beogen we voor kinderen geborgenheid, een herkenbaar ritme, rust en veiligheid. Dit vinden we erg belangrijk. De vaste pedagogische medewerkers hebben minimaal een, voor de kinderopvang geschikte, mbo- opleiding afgerond. De pedagogische medewerkers van de peuteropvang zijn VVE gecertificeert. 

Verhouding kinderen en medewerkers

Om verantwoord te kunnen werken, gaat Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes bij de berekening van het maximaal aantal kinderen en het minimaal vereiste aantal beroepskrachten, uit van de wettelijke toegestane verhoudingen van samengetelde groepen en het aantal medewerkers.

Aantal medewerkers

Naast de vaste pedagogisch medewerkers hebben we de beschikking over een vaste invalkracht bij Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes.

De pedagogoisch medewerkers tevens directie zijn op alle dagen aanwezig. Dit zorgt voor korte en duidelijke lijnen en directe contacten met de medewerkers en de ouders.

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op met Mirjam Monkel of Gretha Voskuilen voor meer informatie:

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes
Schoterlandseweg 81
8414 LP Nieuwehorne

Telefoon (0513) 54 30 88
E-mail sinnestrieltsjes@berneplak.nl

© 2013 Berneplak de Lytse Sinnestrieltjes · Ontwikkeld door E-COMMERZ