Geschiedenis

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes heeft haar doorstart gemaakt, na een intensieve verbouwing door familie en kennissen op 1 januari 2003. Daarvoor werden de kinderen opgevangen bij De Sablierkes in Oudehorne waarvan Mirjam medecompagnon was. Door de naderende regelgeving hebben Mirjam en toenmalige compagnon besloten eind 2002 te stoppen. Tot grote teleurstelling van de ouders.

Inmiddels waren de ouders van Mirjam verhuisd naar een boerderij in het nabijgelegen Nieuwehorne. De unieke kans om door te starten. Gretha, de zus van Mirjam, werd de nieuwe medecompagnon en De Sablierkes werd De Lytse Sinnestrieltsjes (de kleine zonnestralen).

De kinderen zijn en blijven de Sinnestrieltsjes in je leven. In een kort tijdsbestek hebben we met behulp van partners, ouders en familie en kennissen het klaar gekregen om meteen in januari 2003 de deuren te openen. Na de eerste intensieve verbouwing vond er in 2008 een tweede verbouwing plaats. De bovenverdieping aan de achterzijde van de boerderij werd verbouwd tot voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Eind 2008 hebben we de opening feestelijk gevierd en hebben we stilgestaan bij het vijf jarig bestaan van Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes.

In de zomer van 2013 hebben we ter ere van ons 10 jarigen bestaan voor alle kinderen van het kinderdagverblijf, uit het dorp en omliggende dorpen een zomerspelweek  georganiseerd. Dit was een groot succes. In de ochtend werd er getimmerd aan de hutten en in de middag vonden er diverse activiteiten plaats.

In 2017 is de gehele bovenverdieping (voor- en naschoolse opvang) voorzien van onderhoud en een nieuw laagje verf. Na de zomervakantie zijn we begonnen met het aanbieden van peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar in de bovenverdieping. De ruimte is hierop ingericht en voorzien van een planbord, daritmekaarten, thematafel enz. 

Dit jaar bestaat Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes 15 jaar. 

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op met Mirjam Monkel of Gretha Voskuilen voor meer informatie:

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes
Schoterlandseweg 81
8414 LP Nieuwehorne

Telefoon (0513) 54 30 88
E-mail sinnestrieltsjes@berneplak.nl

© 2013 Berneplak de Lytse Sinnestrieltjes · Ontwikkeld door E-COMMERZ