Berneplak 'De Lytse Sinnestrieltsjes'

Berneplak "de Lytse Sinnestrieltsjes" is een kleinschalige, erkend particulier geregistreerde organisatie voor kinderopvang. We bieden flexibele en opvang op maat in de dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en  voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd. U als ouder bepaalt zelf op welke tijden u kunt komt spelen bij de Lytse Sinnestrieltsjes. In de ochtenduren bieden we  peuteropvang aan kinderen van 2-4 jaar. 

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes is uniek in haar soort. Niet alleen vanwege de kleinschaligheid, gemoedelijkheid, vaste gezichten, maar ook vanwege de centrale ligging in het dorp Nieuwehorne. Nabij de scholen en het sportcomplex. De kinderopvang is gehuisvest aan de achterzijde in het schuurgedeelte van een verbouwde boerderij en kijkt uit over de landerijen. Bij de boerderij zit 2 hectare land en het kinderdagverblijf beschikt over een dierenweide.  Daarin lopen schapen, lammetjes (in het voorjaar), kippen en pony. 

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes is een tweetalig kinderdagverblijf (Fries-Nederlands). Doel hiervan is om de kinderen actief in contact te laten komen met tweetaligheid. Uit onderzoek over de hele wereld blijkt dat meertaligheid de sociale, de taalkundige en de cognitieve ontwikkeling van het kind bevordert.

Binnen onze organisatie zijn verschillende vormen van opvang mogelijk.
Kinderopvang, flexibele opvang, opvang op maat, peuteropvang,  voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en noodopvang. Wij proberen onze vormen van opvang zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van u als ouder.

Contact opnemen

Neem vrijblijvend contact op met Mirjam Monkel of Gretha Voskuilen voor meer informatie:

Berneplak de Lytse Sinnestrieltsjes
Schoterlandseweg 81
8414 LP Nieuwehorne

Telefoon (0513) 54 30 88
E-mail sinnestrieltsjes@berneplak.nl

© 2013 Berneplak de Lytse Sinnestrieltjes · Ontwikkeld door E-COMMERZ